Byggnation

Vi utför allt från grund till tak. 
Om- och tillbyggnader, nyproduktion och försäkringsärenden.
Kontakta oss för kostnadsförslag.

Nybyggnation av lösvirkeshus Takläggning. Totalrenovering av hus i Göteborg. Totalrenovering av hus i Göteborg. Totalrenovering av hus i Göteborg. Totalrenovering av hus i Göteborg. Totalrenovering av hus i Göteborg. Totalrenovering av hus i Göteborg. Totalrenovering av hus i Göteborg. Totalrenovering av hus i Göteborg. Tillverkning av gammaldags fönsterbänkar. Takbyte. Takbyte. Takbyte. Läggning av Nivellsystem mot betonggolv. Läggning av Nivellsystem mot betonggolv. Läggning av Nivellsystem mot betonggolv. Målning och spacklingsarbete. Nivellgolvet färdigställt. Nivellgolvet färdigställt. Nybyggnation av garage till husbil. Nybyggnation av garage till husbil. Nybyggnation av garage. Nybyggnation av garage. Här har vi byggt ett stort garage. Mycket berg ledde till stort bilningsarbete. Här stötte vi på berg. Dagvattenrör. Dagvattenrör. Ifyllnad av makadam. Slipning av källarvägg. Montering av isodränskivor. Markduk på plats. Isodränsystemet. Isodränsystemet. 2013-12-06 13.53.13 2014-05-29 10.01.11 2014-05-29 10.07.14 2014-05-30 07.20.33 2014-05-30 10.24.37 2014-05-30 10.43.30 2014-06-04 16.57.43 2014-06-17 11.33.19 2014-06-23 15.40.22 2014-07-28 12.14.01 2013-09-18 13.21.03 2013-09-18 13.17.32 2013-09-18 13.15.59 1 2