Dränering

Vi utför alla typer av dränering. Vi använder oss utav Isodränsystem, vilket är det bästa man kan använda vid dränering. Du kan läsa mer om systemet och tillverkaren genom att klicka på länken till höger. 

Mycket berg ledde till stort bilningsarbete. Här stötte vi på berg. Dagvattenrör. Dagvattenrör. Ifyllnad av makadam. Slipning av källarvägg. Montering av isodränskivor. Markduk på plats. Isodränsystemet. Isodränsystemet.